Strona internetowa dla serwisu komputerów w Lesznowoli. Polecam! Strona w tej formie nie jest już dostępna w Internecie. Serwis połączył się z usługami Płatek.