Regulamin świadczenia usług

Zleceniobiorca: Płatek Piotr Płatek, Zleceniodawca: Klient

  1. Koszt części użytych do naprawy pokrywa zleceniodawca.
  2. Zleceniodawca zobowiązuje się odebrać sprzęt w ciągu tygodnia od otrzymania informacji.
  3. Osoba korzystająca z usług potwierdza, że zapoznała się i akceptuje regulamin.