W zamieszczonym poniżej filmie znajduje się instrukcja jak ukryć lub pokazać ikony systemowe na pulpicie w Windows 10.

Klikamy na pulpicie prawym przyciskiem myszy, wybieramy „personalizuj” -> „kompozycja” -> „ustawienia ikon pulpitu” i tam możemy zaznaczając i odznaczając decydować co się pojawi na pulpicie, a co nie.